Marketing

Navrhujeme rôzne druhy reklamy podľa toho, čo chcete reklamou presne docieliť a akú cieľovú skupinu má reklama osloviť.

MARKETINGOVÉ
SLUžby

Komplexné marketingové služby pokiaľ nemáte vlastného marketingového manažéra.

Poskytujeme poradenstvo v oblasti online a offline, návrh riešenia a výber marketingových nástrojov. Realizácia a aplikácia nástrojov v závislosti od vášho rozhodnutia.

poradenstvo
online
a offline