Ako pracujeme

Zašlite nám popis problému, ktorý chcete marketingovou podporou vyriešiť, prípadne vstupy k zadaniu.
Po analýze vašich vstupov v spoločnej diskusii doladíme detaily a pripravíme vám cenovú ponuku.
Naše realizácie riešime komplexne s individuálnym prístupom.
Budujeme si dlhodobé vzťahy založené na dôvere.

Realizujeme všetky zákazky s individuálnym prístupom. Ak sa vyskytne počas realizácie niečo naviac,
ako bolo pôvodne dohodnuté, spoločnou diskusiou doladíme všetko potrebné a pokračujeme v realizácii.

Mám záujem o spoluprácu