Grafika

Grafické práce účtujeme hodinovou sadzbou, podľa náročnosti zadania a podľa druhu grafických prác. Rozlišujeme kreatívne a DTP práce.

Kreatívne
grafické návrhy

Nové logo, redizajn pôvodného loga, návrh vizuálov a sloganov, brand manuály, katalógy, vizitky, hlavičkové papiere, plagáty, prezentácie, brožúry, letáky, grafický návrh na rollup alebo reklamnú stenu, billboardy, web dizajn, návrhy polepov na autá, výklady, okná, reklamné online bannery, zariadenie a označenie prevádzok klienta.

Zalamovanie materiálov – letáky, brožúry, katalógy, knihy, vizitky, samolepky aj obálky, vizualizácie grafických návrhov na polepy auta, umiestnenie loga na budovu, retuše produktových fotografií, fotomontáže, predtlačová príprava. Návrh a vizualizácie brandingu reklamných predmetov.

DTP
grafické práce